Drone above Athens at Gazi, Monastiraki and Thiseio

A view of the historic center of Athens around Acropolis. From Gazi to Thiseio and then to Monastiraki at night.
It was shot in autumn 2016.

Filmed by Ioannis Papastavros , Jim Nousis and Dimosthenis Paterousis

https://www.facebook.com/droneioannina
TechNoCap