Μήνυμα: Ζητάμε συγνώμη για την αποχή από την ανανέωση της ιστοσελίδας μας, αλλά προσωπικοί και εργασιακοί λόγοι μας ανάγκασαν να απέχουμε ένα διάστημα. Είμαστε και πάλι κοντά σας!

Τα δίδυμα πολυβολ εία του β' παγκ. πολ. στην Αττική / the ww ii pillbo xes of attica greece drone

Email: winch1@india.com
Facebook: https://www.facebook.com/haanity For, English, see below Greek.
* Επιτρέπεται (κατόπιν αδείας) η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή του βίντεο μόνο με το λογότυπο. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αναδημοσίευση για εμπορική χρήση! Απαγορεύεται η λήψη και χρησιμοποίηση αποσπασματικών πλάνων από το βίντεο.
Σε περίπτωση απόκρυψης του λογοτύπου γίνεται παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.
===============================================
1939. Παραμονές του πολ έμου... Η κυβέρνηση Μεταξά ετοιμάζεται για την επικείμενη εισβ ολή και οχυρώνει διάφορα στρατηγικά σημεία στην Β. Ελλάδα, αλλά και στη Αττική. Ανάμεσα σ' αυτά, ζωτικής σημασίας κρίθηκε η οχύρωση της σιδηροδρομικής γραμμής που ενώνει την Αθήνα με τη Β. Ελλάδα, στο ύψος του Αγ. Στεφάνου όπου βρίσκονται τούνελ.
Το σχέδιο έλεγε να χτιστεί ένα πολυβ ολείο στην κάθε πλευρά του τούνελ για να ελέγχονται τα τρένα που έμπαιναν και έβγαιναν από την Αττική. Το πολυβ ολείο στη νότια πλευρά χτίστηκε επιτυχώς. Το άλλο, στη βόρεια πλευρά δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί από τους Έλληνες και το ολοκλήρωσαν οι Ιταλοί κατακτητ ές. Στη συνέχεια τα πολυβ ολεία χρησιμοποιήθηκαν από Ιταλούς και Γερμ ανούς για να ελέγχουν τα διερχόμενα τρένα για έγγραφα και για φορτία. Η μαύρη περίοδος της Κατοχ ής είχε αρχίσει για την Ελλάδα...
Σήμερα τα πολυβ ολεία είναι εντελώς παρατημένα, ενώ θα μπορούσαν να αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα Ιστορίας και διδασκαλίας των μαθητών για την επέτειο του ΟΧΙ, που γιορτάζουμε σήμερα.
TechNoCap