Μήνυμα: Ζητάμε συγνώμη για την αποχή από την ανανέωση της ιστοσελίδας μας, αλλά προσωπικοί και εργασιακοί λόγοι μας ανάγκασαν να απέχουμε ένα διάστημα. Είμαστε και πάλι κοντά σας!

Greece rock climbing, dji phantom 3

https://goo.gl/maps/4uqkM1cGMeD2

Parnitha

What I like about this video is that all the footages are in Attica. In this country we live in does not need to go far to enjoy the nature, there is much beauty out there yet, even after so many forest fires and violations. This is the real wealth. And we must protect this beauty for us and our children.
Αυτό που μου αρέσει σε αυτό το βίντεο είναι ότι όλα τα πλάνα είναι εντός Αττικής. Σε αυτήν την χώρα που ζούμε δεν χρειάζεται να πάμε μακριά για να απολαύσουμε την φύση, υπάρχει πολύ ομορφιά εκεί έξω, ακόμα έστω και μετά από τόσες πυρκαγιές και καταπατήσεις. Αυτό είναι ο πραγματικός πλούτος. Πρέπει και οφείλουμε να προστατεύουμε αυτήν την ομορφιά για εμάς και τα παιδιά μας.

footages with dji phantom
TechNoCap