Τρίκαλα εικόνες από ψηλά με drone χιλιάδες επισκέπτες Μύλο Ξωτικών κέντρο πόλης 15-12-2019

Τρίκαλα εικόνες από ψηλά με drone χιλιάδες επισκέπτες Μύλο Ξωτικών κέντρο πόλης πεζογέφυρα Κυριακή 15-12-2019
http://www.trikalaola.gr/
http://www.facebook.com/trikalaola.gr
http://www.facebook.com/nikos.salepis.trikalaola?ref=name
http://www.facebook.com/nikos.salepistrikalaola.7
https://www.facebook.com/nikos.salepis.1
https://twitter.com/SalepisNikos
Βίντεο Νίκος Σαλέπης Τρίκαλα Θεσσαλίας ηλεκτρονικό περιοδικό -- εφημερίδα www.trikalaola.gr κιν. 6976658568 e-mail: salepisn@otenet.gr salepisn@yahoo.gr
TechNoCap