Μήνυμα: Ζητάμε συγνώμη για την αποχή από την ανανέωση της ιστοσελίδας μας, αλλά προσωπικοί και εργασιακοί λόγοι μας ανάγκασαν να απέχουμε ένα διάστημα. Είμαστε και πάλι κοντά σας!

[HD Aerial Shots] Greece - Meteora | Thessaloniki

Enjoy drone footage captures in HD at Meteora & Thessaloniki in Greece. I misconfigured the settings and only captured footage in HD. Stay tuned for more 4K videos.
Please SUBSCRIBE and share if you you like it!

Download this wonderful aerial footage for your collection at https://www.pond5.com/stock-footage/116533220/cinematic-drone-shot-over-alexander-great-monument-greece.html
https://www.pond5.com/stock-footage/116533468/cinematic-drone-shot-rising-over-holy-trinity-monastry-durin.html
https://www.pond5.com/stock-footage/116533466/cinematic-drone-shot-flying-over-meteora-rocks-during-sunris.html
https://www.pond5.com/stock-footage/116533472/cinematic-drone-shot-sea-thessaloniki-during-sunset.html
https://www.pond5.com/stock-footage/116533455/arieal-pan-shot-over-thessaloniki-city-center-revealing-paok.html
https://www.pond5.com/stock-footage/116533343/areial-shot-over-great-walls-thessaloniki.html
https://www.pond5.com/stock-video-footage/1/cinematic-drone-shot-flying-over-the-white-tower-of-thessaloniki%2C-greece.html
https://www.pond5.com/stock-footage/116533336/drone-shot-white-tower-thessaloniki-greece-flag-flying-high.html
TechNoCap