Πτήση με drone στα χιόνια. Κερά Πεδιάδος 8 Ιανουαρίου 2018

TechNoCap