Μήνυμα: Ζητάμε συγνώμη για την αποχή από την ανανέωση της ιστοσελίδας μας, αλλά προσωπικοί και εργασιακοί λόγοι μας ανάγκασαν να απέχουμε ένα διάστημα. Είμαστε και πάλι κοντά σας!

Delta Axios River,Greece, DJI Drones/Το Δέλτα του Αξιού,Ελλάδα

Στα Μονοπάτια του νερού συναντάμε το Δέλτα του Αξιού.
Μουσική:Πετράκης
Τίτλος : Βόρεια Μονοπάτια.
An amazing flight over the Delta Axios River.The water paths.
Music:Petrakis
Title: Northern Paths
TechNoCap