Πεντάπολη Σερρών στο σούρουπο / Pedapolis Greece, dji drones

Πετάμε πάνω απο την Πεντάπολη Σερρών!/ We flight over the village of Pedapolis , Serres, Greece during twilight!
TechNoCap